Wykonanie wirtualnych spacerów, zdjęć panoramicznych


Fotografia, Pomiar gęstości optycznej, Warunki widmowe

Warunki widmowe pomiaru dla różnych typów gęstości optycznej, koniecznych do oceny materiałów fotograficznych czarno-białych lub barwnych na podłożu przezroczystym i nieprzezroczystym (błony, papiery, płyty) w świetle przepuszczonym i odbitym. Warunki dotyczą stosowanych iluminantów (charakterystyki w tablicy 1), przygotowania próbki, czułości widmowej odbiornika

Fotografia, Rzutniki przezroczy i błon zwojowych, Badanie oświetlenia

Metoda pomiaru użytecznego (efektywnego) strumienia świetlnego wysyłanego przez rzutnik i równomierności oświetlenia ekranu. Ustalono wymagania ogólne dotyczące warunków pomiaru (11). Opisano metodę obliczania użytecznego strumienia świetlnego. Podano przykład przedstawiania wyników

Fotografia, Medyczne radiograficzne kasety/ekrany/filmy i wydruki klisz -- Wymiary i specyfikacje

Podano warunki widmowe pomiaru dla różnych typów gęstości optycznej, koniecznych do oceny materiałów fotograficznych czarno-białych lub barwnych na podłożu przezroczystym i nieprzezroczystym (błony, papiery, płyty) w świetle przepuszczonym i odbitym. Warunki dotyczą stosowanych iluminantów (charakterystyki w tablicy 1), przygotowania próbki, czułości widmowej odbiornika

Pozostałe normyTworzenie stron www Wirtualne wizyty